Overige informatie


Algemene informatie
Organisatie
Schooltijden en vakantierooster
Vieringen en activiteiten
Regels en afspraken
Pestprotocol
Omgang internet en sociale media
 

Algemene informatie


Openbare basisschool de Akker is centraal gelegen in Sleen. Onze leerlingen zijn afkomstig uit Sleen, Diphoorn en Erm.
Het schoolgebouw van de Akker is in het jaar 1975 gebouwd. De school beschikt over vijf klaslokalen, een speellokaal, een ruimte voor IB (Interne Begeleiding) en RT (Remedial Teaching), een personeelskamer en een directiekamer. In het rechterdeel van het gebouw is sinds december 2017 Kinderwereld gevestigd met een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. De school beschikt verder over een schoolplein met ruimte voor voetbal en basketbal, speeltoestellen, een groenstrook en pleinkrukken. De pleinkrukken zijn beschilderd door de leerlingen van de school. 

Ons team bestaat uit een meer-scholendirecteur, een locatiecoördinator, een intern begeleider en de groepsleerkrachten. Daarnaast werken er vakleerkrachten voor gymnastiek en ondersteunend personeel. Het team wordt verder bijgestaan door een conciërge die binnen de school allerlei werkzaamheden verricht. Bovendien stellen wij onze school open voor stagiaires, zowel voor PABO-studenten als voor onderwijsassistenten.

Op onze school zitten ongeveer 120 leerlingen, verdeeld over 6 (combinatie)groepen.