Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Scholengroep


OBS de Akker maakt deel uit van een scholengroep waarvan Astrid Eenkhoorn de directeur is en Dennis Schmeier de locatiecoördinator.

De scholengroep bestaat naast de Akker uit:

OBS Burg. S.J. van Royenschool in Schoonoord
www.vanroyenschool.nl 


OBS de Vlinderhof in Noord-Sleen
www.obsdevlinderhof.nl