Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling van leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Ontwikkeling personeel


Arcade


Wij vinden het belangrijk dat onze leerkrachten zich continu ontwikkelen en dat doen we door middel van scholing en coaching. Goed opgeleid, enthousiast en toekomstgericht personeel is essentieel om de kinderen naar de toekomst te kunnen begeleiden. Ieder personeelslid werkt en ontplooit zich vanuit zijn/haar talenten en blijft zich ontwikkelen. Arcade heeft hiervoor een bovenschools aanbod ontwikkeld ‘Arcade Academie’, dat een divers scholingsaanbod biedt. Leerkrachten kunnen, in overleg met de directie, kiezen welke scholing ze willen volgen. 
 

Onze school


Om het onderwijs in onze school zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben wij een uitgebreide taakverdeling voor de leerkrachten gemaakt. We hanteren binnen onze schoolorganisatie een systeem, waarbij leerkrachten coördinator zijn van een bepaald deelgebied binnen de schoolorganisatie of van een bepaald vakvormingsgebied binnen de school. Op deze wijze worden taken gedelegeerd en kunnen de speciale vaardigheden en kennis van leerkrachten op een bepaald vakgebied of onderdeel worden ingezet voor de verbetering van de kwaliteit van de gehele school. Hiervoor is een taakbeleidsplan gemaakt.
Momenteel werken wij in ons taakbeleidsplan met o.a. de volgende coördinatoren:
- Natuur- en Milieueducatie
- Techniek
- Kunstmenu
- Documentatiecentrum / Lezen
- Sportdag
- ICT

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling en het is dan ook erg belangrijk om voortdurend op allerlei ontwikkelingen, die van belang zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, in te spelen. Het na- en bijscholingsplan voor leerkrachten en directie vormt een onderdeel van het schoolplan. Komend jaar gaan we kijken hoe we ons onderwijs op het gebied van wereldoriëntatie anders kunnen gaan inrichten. We gaan kijken bij andere scholen en ons verdiepen in het aanbod dat er is. We gaan scholengroepbreed de cursus Kindertalentenfluisteraar volgen. Ook moeten we een dag herhalingscursus volgen voor de Kanjertraining. Alle leerkrachten hebben de cursus Met Sprongen Vooruit gevolgd. Deze cursus biedt allerlei aanvullende werkvormen op rekengebied die ingezet kunnen worden in de groep naast de rekenmethode.

We gaan verder met ontwikkelen van het portfolio. We voeren twee keer per jaar een kindgesprek met alle leerlingen. We werken sinds vorig jaar met de chromebooks. Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben een eigen chromebook. In de andere groepen zijn er een aantal per groep aanwezig. Naast het werken met chromebooks vinden we verwerking in het schrift ook nog erg belangrijk.