Aanmelden & inschrijven

Voor de meeste ouders begint de oriëntatie op een basisschool als hun kind drie jaar wordt. Allereerst kunt u natuurlijk op onze website terecht. Alle informatie over onze school is hierop te vinden.

Daarnaast nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsbezoek. Tijdens dit bezoek zullen we u over de verdere procedure informeren en krijgt u een rondleiding door de school. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken of een mail sturen: directie@obsdeakker.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wanneer er een oudere broer of zus op school zit, kan het kennismakingsbezoek vervallen en kunt u bij de leerkrachten van groep 1 en 2 of per mail het aanmeldformulier aanvragen.

Voor jongste kleuters worden meerdere dagdelen gepland waarop de leerling mee draait in groep 1/2, de zgn. wendagen. Voor nieuwe leerlingen in groep 2 t/m 8 wordt er meestal 1 dag meegedraaid voordat de leerling daadwerkelijk op school komt.

We hopen u binnenkort op onze school te mogen ontvangen!

Met vriendelijke groet,

Team OBS De Akker