Oudervereniging


De Oudervereniging (OV) van OBS de Akker te Sleen ondersteunt het team onder meer bij de organisatie van de sinterklaasviering, kerstviering en koningsspelen. Daarnaast richt de OV zich op de verkeersveiligheid rondom de school, de veiligheid op het schoolplein en de inzameling van het oud papier in Sleen en Diphoorn. Aan het eind van het schooljaar wordt door de OV een inventarisatie gedaan onder ouders/verzorgers voor hulp bij activiteiten. Indien er door de school een activiteit wordt georganiseerd waarbij de inzet van ouders/verzorgers gewenst is, kan het team een beroep doen op de personen die zich hiervoor hebben aangemeld.

 

De OV vergadert tien keer per schooljaar. In november is er een zakelijke ouderavond, waaraan voorafgaand een controle plaatsvindt van de kas van de OV. Op de digitale kalender en in de nieuwsbrief staat vermeld wanneer de vergaderingen plaatsvinden. Elke vergadering van de OV is openbaar en kan door alle ouders/verzorgers worden bezocht. De OV kan zowel door ouders/verzorgers als door het team benaderd worden bij ideeën en opmerkingen. De OV is bereikbaar via ov-akker@sg-owsa.nl

 

De OV bestaat uit zeven leden en twee leden vanuit het team. Op dit moment bestaat de OV uit Marieke Röttgers (voorzitter), Ronald de Jong (penningmeester), Geertien Hegen, José Eising-Zijlstra, Daniëlle Cazemier, Kristie Veenstra en Emile Winkelman. De functie van notulist wordt roulerend ingevuld door de leden. Vanuit het team nemen Werner Joling en Juliëtte Tinge deel aan de OV-vergaderingen. Hiernaast zet Sandra Schuurke zich in voor de organisatie van de inzameling van het oud papier. Via de nieuwsbrief van school wordt bekend gemaakt welke vacature(s) er openstaan binnen de OV.

mailadres: ov-akker@sg-owsa.nl